CIBNOR

VIDEO CUENTOS

imgMami
¡Mamí, un coronavirus quiere comerme!
https://youtu.be/Coq24chF5bA

imgCoronavirus
¡Coronavirus, mis soldaditos me defienden!
https://youtu.be/Bj0gWZ0edgw

imgAbel
Abel y las vacunas
https://youtu.be/1PWjSqsPULA

 

 

 

 

 

 

 

 

English